Copyright © 2018 Performia Management de Personal Srl. Toate drepturile rezervate!

Copyright © 1978, 1991, 2006 L. Ron Hubbard Library. Toate drepturile rezervate!

Toate materialele de pe acest site se află sub incidența drepturilor de autor a reglementărilor internaționale privind contractele legate de drepturile de autor. Materialele apărute pe acest site au aprobarea autorului și au unicul scop de a fi vizionat de vizitatorii acestui site. Este interzisă descărcarea, transferarea sau reproducerea electronică, mecanică sau sub altă formă a materialelor sau a părților de material incluzând stocarea, tipărirea sau copierea datelor.

Pentru autorizări privind copierea sau reproducerea materialelor vă luăm luați legătura cu Performia Management de Personal Srl, la adresa office@performiaromania.ro.